ผู้ประสานงาน
  ตารางเรียน รุ่น 8 
  นัดหมายนักศึกษา
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  กิจกรรมของเรา
  KM ติวเตอร์
  ครูประเสริฐ
รายการเด่น
 
 

รายชื่อผู้เข้าอบรมจัดทำผลงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระหว่าง วันที่ 12-16 ม.ค.56 และ CD

-----------------

เฉพาะรายชื่อ คลิก


            

 แจ้งนักศึกษารุ่น 8 (รุ่น 1/56)

ที่สอบประมวล วันที่ 1 พ.ย. 57

บริหารการศึกษา สอบ ตึก 12 ห้อง 12406

หลักสูตรการสอน สอบ ตึก 12 ห้อง 12405

รปม. สอบ ตึกรัฐศาสตร์ ห้อง 6202

ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาเดินทางด้วยตนเองครับ

สอบถามข้อมูล KM ติวเตอร์

โทร. 091-8852926 

แจ้ง รุ่น 6-7
สำหรับท่านที่เขียนมอบอำนาจรับใบปริญญาบัตร
ให้ท่านมารับได้ที่ KM ติวเตอร์ ครับ

 แจ้งรุ่น 8 ทุกท่านที่ยังไม่ส่ง IS

หมดเขตส่ง IS ที่ KM ติวเตอร์

วันที่ 10 กันยายน 57

ใครส่งไม่ทันให้ท่านดำเนินการเองครับ

รูปแบบ IS รุ่น 8 ปรับปรุง 7เม.ย.57 

หนังสือขออนุญาตศึกษาต่อ : ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองฯ ของ กคศ.

ประกอบการปรับวุฒิ  :ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจรับทรานสคริปและปริญญาบัตร

ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?leonr1u5d4t8ec6

          *** ไม่ต้องติดอากรสแตมป์

          *** แนบสำเนาบัตรประชาชน

คำร้องขึ้นทะเบียนและขอจบ : http://www.mediafire.com/?k5ld2oaf7oqaawc 

  หนังสือยอมรับผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา


ติดต่อประสานงานการเรียนต่อปริญญาโท

ม.กรุงเทพธนบุรี ห้องเรียนยโสธร

สำนักงาน KM ติวเตอร์

ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

  โทร.045-724534 , 081-7344287

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การรับรองหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

คลิกดูรายละเอียด

http://bkkthon.ac.th/uni_quality_assurance.html

  หนังสือยอมรับผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา


 

หมายเลขบัญชีผู้ประสานงานห้องเรียน


ชื่อบัญชี  นางเพ็ญศรี  บุญเดช


          ธนาคารกรุงศรียุธยา  สาขายโสธร 

หมายเลขบัญชี  166-1-64221-0


         ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยบิ๊กซียโสธร 

หมายเลขบัญชี 964-0-01217-6


         ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร  

หมายเลขบัญชี  315-0-07906-3


        โอนเข้าหมายเลขบัญชีนี้แล้วโทรแจ้ง 091-7764100  หรือ 085-0063166 

(อ.เพ็ญศรี)

 

   

 

 

 

 

  


 
 
Online:  1
Visits:  225,591
Today:  2
PageView/Month:  40